Oprogramowanie dla centrów kontaktów z klientami i rejestracji instytucji medycznych.

Specjaliści CTISoft opracowali specjalny system oprogramowania automatyzujący pracę centrów kontaktów z klientami i rejestracji różnych instytucji medycznych, obejmujących:

  • przychodnie miejskie i działające na własny rachunek;
  • działy szpitali;
  • stacje pogotowia ratunkowego;
  • kliniki weterynaryjne.

System oprogramowania to system informatyczny z wbudowanym modułem zarządzającym przychodzącymi i wychodzącymi rozmowami telefonicznymi.

Odbieranie i wykonywanie rozmów telefonicznych może być realizowane przy użyciu fizycznych zestawów telefonicznych lub telefonów wirtualnych wbudowanych w oprogramowanie.

System oferowany przez nas posiada wysoki poziom użyteczności i ma wiele cech mogących naprawdę skutecznie zarządzać rozmowami telefonicznymi.

Moduł wykonywania połączeń i przekazywania połączeń konferencyjnych pozwala na połączenie lekarza z pacjentem w ciągu ułamka sekundy oraz dołączenie jednego lub kilku ekspertów do rozmowy.

Wbudowany telefoniczny przewodnik referencyjny zawiera numery telefoniczne pracowników oraz inne często używane numery różnych osób trzecich. W związku tym w celu wykonania połączenia użytkownik nie musi szukać numeru i go wybierać; wystarczy po prostu kliknąć wymagane nazwisko lub nazwę organizacji za pomocą myszy.

System ułatwia zarządzanie rozmowami przychodzącymi , jeżeli klient chce uzyskać informację o usługach kliniki, grafikach pracy lekarzy albo gdy chce umówić wizytę.

W przypadku przychodzącej rozmowy telefonicznej pracownik widzi informacje o dzwoniącym kliencie na ekranie wraz z historią jego wcześniejszych wizyt.

Podczas odbierania połączenia na ekranie wyświetla się elektroniczna karta klienta.

Pracownik może dostarczyć wymaganą informację do klienta lub umówić wizytę z lekarzem. W tym celu pracownik otwiera moduł umawiania wizyt klikając myszą, wybiera specjalistę, znajduje wolny termin i rejestruje wizytę.

W tym samym czasie wraz z zapisem zarejestrowanych wizyt oprogramowanie tworzy listę klientów, którym należy przypomnieć o wizycie. Moduł znacznie upraszcza procedurę wykonywania wielu połączeń, gdyż połączenie może zostać wykonane poprzez jedno kliknięcie na nazwisko klienta. Natomiast w sytuacji, gdy lista klientów, do których trzeba zadzwonić staje się dłuższa, procedura może zostać w całości zautomatyzowana. Pracownik odpowiedzialny za połączenia musi jedynie porozmawiać z klientem i zarejestrować wynik rozmowy.

Wysyłanie przypomnień SMS-em to dodatek lub alternatywa dla przypomnień za pomocą rozmów telefonicznych.

Z karty elektronicznej klienta użytkownik może również utworzyć rozmowy odłożone na późniejszy termin i przydzielić zadanie lekarzowi, który ma wykonać telefon do klienta. W dogodnym czasie lekarz otwiera listę przydzielonych zadań (połączeń) i wykonuje połączenie klikając mysz. Lekarz nie musi wtedy być nawet przy biurku w klinice. Dostęp jest możliwy z każdego miejsca, gdzie istnieje połączenie internetowe, zaś połączenie może zostać zorganizowane pomiędzy numerem telefonu komórkowego lekarza (lub innym numerem) i numerem klienta.

Raporty faktyczne i statystyczne utworzone przez system oprogramowania oferują zarządzanie ważnymi informacjami instytucji medycznej, jakie można wykorzystać do zwiększenia wydajności pracy organizacji.