Pakiet Oprogramowania Call Centre

Organizowanie efektywnej komunikacji pomiędzy pracownikami spółki lub pomiędzy spółką a klientami stanowi istotną część prowadzenia z sukcesem każdego rodzaju biznesu.

Użycie nowoczesnych technologii takich jak VoIP w celu rozwiązywania problemów z komunikacją otwiera nowe szanse dla spółek i umożliwia im znaczne zautomatyzowanie przetwarzania wniosków klientów, zmniejszenie kosztów komunikacji i utworzenie jednolitego środowiska poprzez integrację kanałów komunikacji różnego rodzaju należących do różnorodnych branż i działów w pojedynczą usługę telefoniczną.

Pakiet oprogramowania "Call centre" stworzony przez specjalistów pracujących dla CTI Soft ma na celu automatyzację pracy call centre organizacji oferującej usługi klientom indywidualnym i organizacjom

ПUżywając “Call centre” można rozwiązać następujące zadania istotne dla każdego nowoczesnego biznesu:

Organizowanie serwisu rozmów przychodzących (gorąca linia);

Automatyzacja serwisu wsparcia technicznego (Service Desk);

Realizacja masowych kampanii reklamowych.

"Call centre" jest oparte na platformie programowej Asterisk i posiada intuicyjny interfejs z użytkownikiem łączący znakomicie elementy kontrolne VoIP z elementami CRM.

W razie konieczności "Call centre" może być z łatwością zintegrowane z całą strukturą informatyczną organizacji przedsiębiorstwa.

Interfejs z użytkownikiem obejmuje zastępujące zautomatyzowane miejsca pracy:

- AWP operatora;

- AWP nadzorcy;

- AWP administratora.

W “Call centre” wdrożyliśmy wszelką funkcjonalność wymaganą dla nowoczesnego call centre w celu efektywnej pracy. Do tego należy:

Praca z rozmowami przychodzącymi

Zarządzanie kolejkami rozmów przychodzących;

Rozdział obciążenia na operatorów na podstawie posiadanego przez nich doświadczenia;

Odbieranie rozmów przychodzących;

Automatyczne wyświetlanie informacji o osobie dzwoniącej («otworzenie» karty klienta);

Przekierowanie rozmów do innych operatorów włącznie z posiadającymi "otwartą" kartę;

Organizowanie telekonferencji (dodawanie konsultantów do rozmów, przysłuchiwanie się w czasie rzeczywistym);

Przechowywanie informacji otrzymanej od klienta w CRM (informacje o płatnościach, przyrzeczeniach zapłaty, etc…) przy użyciu dowolnych lub sformalizowanych komentarzy;

Przechowywanie zapisanych rozmów w CRM;

Wyszukiwanie informacji.

Rozmowy wychodzące

Wybieranie numerów klientów z CRM;

Organizowanie kampanii telefonicznych ze współpracującymi operatorami oraz z użyciem IVR;

Wyświetlanie scenariusza rozmowy;

Zapisywanie informacji uzyskanej od klienta CRM przy użyciu dowolnych lub sformalizowanych komentarzy;

Przechowywanie zapisanych rozmów w CRM;

Rozpowszechnianie informacji na odległość

Kampanie SMS-owe;

Kampanie e-mailowe;

Zarządzanie pracą

Zarządzanie listami klientów;

Zarządzanie listami personelu włącznie z informacją o ich statusie i kalendarzami pracy;

Prowadzenie księgowości i analiz;

Główne zalety "Call Centre":

Dostęp przez sieć do funkcji i danych;

Intuicyjny interfejs z użytkownikiem łączący funkcje VoIP z funkcjami CRM;

Opcja tworzenia jednolitej struktury komunikacyjnej dla wszystkich zdalnych biur spółki;

Monitorowanie i zarządzanie efektywnością całej pracy operatora oraz całością świata call centre.