Usługi

Oferujemy zarówno gotowe do użycia od razu (out of the box) produkty oprogramowania jak również przygotowujemy oprogramowanie na życzenie o każdym stopniu złożoności.

Najczęściej pracujemy w następujących obszarach:

VoIP

VoIP

  • Wdrażanie centrali telefonicznych na podstawie platformy oprogramowania Asterisk i wyposażenia Digium;
  • Instalacja telefonów w nowych biurach oraz modernizacja istniejących systemów telekomunikacyjnych;
  • Rozwój jednolitych firmowych usług telekomunikacyjnych dla wszystkich sektorów tej samej spółki;
  • Rozwój i wdrożenie oprogramowania automatyzującego interakcje z klientami przez telefon. Zarządzanie usługami telefonicznymi spółki, systemy nagrywania rozmów, rozmowy automatyczne, statystyki, etc...

ПOpracowanie dla centrów kontaktów z klientami

  • System sprzętowy i oprogramowania w celu organizacji centrów interakcji z klientami dla spółek zarządzających w Sektorze Mieszkalnictwa i Gospodarki Komunalnej;
  • Usługi I&R (centra kontaktów z klientami) dla spółek zarządzających zasobami w miastach (Vodokanal, systemy ogrzewania, spółki sprzedaży zasobami energii, etc...);
  • ПOprogramowanie w celu tworzenia działów wsparcia technicznego, działów marketingu, etc…, oraz operatorów telekomunikacyjnych, spółek ubezpieczeniowych, etc...;

Automatyzacja procesów biznesowych

  • БAnalizy biznesowe;
  • Wdrażanie systemów automatyzujących procesy biznesowe (CRM, automatyzacja dokumentów);