Referencje naszych klientów

System sprzętowy i oprogramowania ‘Centrum przetwarzania rozmów' działa obecnie w trybie non-stop w ciągu tygodnia i stanowi integralną część naszego procesu technologicznego.

«CTI Soft» sprawdziła się jako dobry programista i wdrożeniowiec posiadający cechujące się wysoką jakością i szybkie wsparcie techniczne.

Wdrożenie systemu rozpoczęło się w dniu 11.04.2012, zaś w dniu 15.06.2012 r. pierwsze połączenia zostały odebrane przez program. Ażeby właściwie to ocenić, należy wziąć pod uwagę fakt, że obecnie obsługujemy 711 dużych bloków mieszkalnych.

Valery A. Slobodchikov
Kierownik Działu Informatyki i Analiz Zhilkompleks, JSC

Przed utworzeniem naszego działu wszelkie połączenia były odbierane za pomocą wielu numerów telefonów …
… Czasami prowadziło to do sytuacji, że odsetek nieodebranych połączeń wynosił 90%. W związku z tym przydzieliliśmy specjalne osoby, które mogły odbierać połączenia i nagle odsetek nieodebranych połączeń został ograniczony prawie do zera. Obecnie wszystkie połączenia, które przychodziły na 11 różnych numerów telefonicznych, przychodzą na jeden i ten sam numer …

Korzyści, jakie odnieśliśmy – obecnie rejestrujemy wszystkie przychodzące połączenia, niezależnie od tego, z jakimi połączeniami mamy do czynienia. Wszystko to pozwala nam na analizę połączeń i na podstawie tej analizy jesteśmy w stanie planować działania, które zwiększą satysfakcję klientów

Zdjęliśmy ciężar z barków dyspozytorów produkcji poprzez przeniesienie połączeń klientów do Call centre. Większość z tych połączeń nie jest istotnych, zaś obecnie dyspozytorzy zajmują się jedynie ważnymi sprawami i zarządzaniem produkcją… »

N.I. Smirnova
Kierownik serwisu I&R
Omsk Vodokanal, JSC.

ОW imieniu “Speak-up”, centrum nauczania języków obcych, chciałbym podziękować spółce CTISoft za pomyślne wdrożenie oprogramowania dla naszego call centre na podstawie IP PBX Asterisk. Projekt został ukończony w całości i na czas …

Szukając sprzedawcy wzięliśmy pod uwagę doświadczenie różnych spółek IT, które oferują oprogramowanie dla call centres. Doszliśmy do wniosku , ze spółka CTISoft jest najlepszym możliwym partnerem, gdyż może zagwarantować najlepsze rozwiązanie w ramach wyznaczonego budżetu i czasu przewidzianego na realizację. Nasza współpraca potwierdziła fakt, że nie popełniliśmy błędu ….

Planujemy dalszy rozwój naszej współpracy ze spółką CTISoft, gdyż spostrzegliśmy, że gwarancja sukcesu po stronie spółki LTD to więcej niż słowa, lecz prawdziwa gwarancja potwierdzona doświadczeniem i faktycznymi czynami ….

Skan referencji :: Opis projektu

V.G. Tregubov
CTO,
"Speak-up, centrum edukacyjne nauczania języków obcych"
niezależna organizacja pozarządowa

ВWdrożenie oprogramowania spółki CTISoft, pozwoliło nam na minimalizację działań rutynowych, zwiększenie wydajności pracy call centre oraz znaczne zwiększenie jakości usług informacyjnych, jakie oferujemy klientom …

…Podczas naszej współpracy CTISoft dowiodła, że jest zespołem profesjonalistów i zespołem godnym zaufania …

Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na takie cechy CTISoft jak: szybkość reakcji, gotowość udziału w rozwiązywaniu problemów w każdej chwili oraz zdolność do rozwiązywania kompleksowych zadań…

Skan referencji :: Opis projektu

CEO
Kaluga Vodokanal, LTD